Vzdělávání sester:

IN LINE COMMUNICATIONS s.r.o.
Velkopavlovická 10
628 00 Brno
IČ: 25343289
DIČ: CZ25343289

Tel.: 544 216 210
Fax: 544 231 066

E-mail: konference@vzdelavanisester.cz
Web: www.vzdelavanisester.cz

Zajímá Vás spíše víkendové pobyty, e-learning, případně angličtina?

zpět na ROZCESTNÍK

V případě jakýchkoliv problémů v době konání konferencí volejte mobil 733660835.


Naši partneři17.9. - 18.9. 2010 Jak správně přečíst signály těch druhých: neurolingvistika + Proč si nadřízení a jejich zaměstnanci často nerozumí aneb Umění se domluvit

PROSÍME, VEZMĚTE SI S SEBOU NA KONFERENCI DOKLADY O ZAPLACENÍ PŘIHLÁŠKY!!!

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Téma: Jak správně přečíst signály těch druhých: neurolingvistika + Proč si nadřízení a jejich zaměstnanci často nerozumí aneb Umění se domluvit

Vážené dámy a vážení pánové,
dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, pořádanou agenturou IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o., věnovanou základním tématům komunikace: jak správně interpretovat signály, sdělení a vyjadřování toho druhého, jak zvládnout přečtení jeho vnitřního „nastavení“, jak se ujmout vedení v rozhovoru, jak komunikovat v převážně „ženských kolektivech“, zvládnutí „kdy, kde, jak, proč.....“

Dozvíte se:
 • Jak si osvojit dovednost navazování vztahu
 • Jak využít jevu „zrcadlení“
 • Jak se přiblížit, vytvořit raport a – ujmout se vedení
 • Jak zjistit, jaký komunikační kanál druhá strana preferuje a jak se na základě této informace sblížit a dosáhnout porozumění
 • Jak zjistit v odpovědi pravdu nebo klam
 • Jaké „vzorce“ má každý z nás vrozené a jak se projevují
 • Proč si nerozumí „běžec“ a „lezec“ a různé jiné protiklady
 • Jak pochopit reakce, postoje a pocity jiných lidí na základě identifikace jejich pozice vnímání; proč „mapa“ není území........
....a také:
 • Jak správně naslouchat a čeho se vyvarovat
 • Jak využít empatii a „ženské dovednosti“ v ženských kolektivech
 • Jak správně přečíst myšlenky toho druhého
 • Jak dosáhnout žádoucí atmosféry na pracovišti a čeho se vyvarovat
 • Jak využít znalost pravidel profesionální komunikace
 • Zásady komunikace pro nařízeného
 • Zásady komunikace pro podřízeného
 • Jak prosadit své a přitom se nedotknout důstojnosti toho druhého
Termín akce: 17. – 18. 9. 2010

Přednáší: PhDr. Jana Sládková, MBA, Mgr. Hana Slobodová, Bc. Michaela Švolíková, Kamila Chramostová, Bc. Jana Kollariková

Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4, Kongresové centrum, blok A, 5.p

Další informace: naleznete na www.vzdelavanisester.cz – sekce Konference, nebo www.inline.cz (sekce Vzdělávání sester - Konference)

Email: konference@vzdelavanisester.cz

Tel.: 544 216 210 (možno nahrát vzkaz na záznamník - pokud na sebe necháte kontakt, rádi Vám po vyslechnutí zodpovíme dotazy)

Konference je určena pro:

Všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, asistent ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeut, ortoptista, zubní technik, dentální hygienista, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, zdravotně sociální pracovník – akreditováno ČAS

Všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, farmaceutický asistent – akreditováno POUZP ČMS

Zdravotní sestry a NLZP obdrží 8 kreditních bodů v případě účasti v oba dva dny. V případě účasti v jeden den obdrží 4 kreditní body.

Přihlášky naleznete na www.vzdelavanisester.cz, případně je možné se přihlásit emailem, telefonicky, faxem nebo písemně na adresu IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o., Velkopavlovická 10, 628 00 Brno. Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity přednáškového sálu.

Poplatek za účast na školící akci činí 984 Kč (vč. DPH) v případě účasti v oba dva dny, 492 Kč (vč. DPH) v případě účasti v jeden den. V případě přihlášení 4 a více osob současně je cena pouze 888 Kč (vč. DPH) za osobu! V ceně jsou tištěné materiály, občerstvení a osvědčení o účasti na vzdělávací akci.

Organizační informace

Hlavní strana
Program
Ubytování
Doprava

Obchodní a platební informace

Jak se přihlásit k účasti
Způsob platby
Jak vyplnit složenku
Obchodní podmínky

Ke stažení

Jsme na facebooku