Vzdělávání sester:

IN LINE COMMUNICATIONS s.r.o.
Velkopavlovická 10
628 00 Brno
IČ: 25343289
DIČ: CZ25343289

Tel.: 544 216 210
Fax: 544 231 066

E-mail: konference@vzdelavanisester.cz
Web: www.vzdelavanisester.cz

Zajímá Vás spíše víkendové pobyty, e-learning, případně angličtina?

zpět na ROZCESTNÍK

V případě jakýchkoliv problémů v době konání konferencí volejte mobil 733660835.


Naši partneři15.-16.10.2010, Jak objevit a překonat destruktivní vzorce myšlení a chování + Šikana: skrytá hrozba


NOVINKA – v sobotních termínech konferencí v Brně zarhnuje účastnický poplatek také TEPLÝ OBĚD v jídelně FN Brno.
Platí pouze pro konference v Brně a pouze v sobotu, v pátek jako obvykle výběr z baget.


PROSÍME, VEZMĚTE SI S SEBOU NA KONFERENCI DOKLADY O ZAPLACENÍ PŘIHLÁŠKY!!!

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Téma: Jak objevit a překonat destruktivní vzorce myšlení a chování + Šikana: skrytá hrozba

Vážené dámy a vážení pánové,
dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, pořádanou agenturou IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o., věnovanou problematice základních vzorců traumat, která nás provází celý život a mají svůj původ v dětství a dospívání, osudovým přesvědčením, která podmiňují naše jednání, řešení těchto traumat, ale i velmi aktuálnímu tématu šikana, jak ji objevit a vymýtit.....

Dozvíte se:
 • Jak vznikají vleklá životní traumata a kořeny jejich vzniku
 • Bolestná životní traumata a jak se projevují
 • Jaká přesvědčení ztrpčují náš život
 • Proč se za naučenými přesvědčeními skrývají staré rány
 • Co nám skutečně chybí
 • Jaké přesvědčení stojí za špatným svědomím
 • Vzorce lidí okolo nás – nadřízení, podřízení, rodiče, partneři...
 • Proč neustále potkáváme nesprávné typy nadřízených, klientů i partnerů
 • Co je to komplex Popelky a jak se projevuje
 • Jak a proč uhýbáme tlaku svých vzorců a proč nám to není nic platné
 • Proč jsou nastavené programy silnější než naše vůle
 • První kroky k „vypnutí“ programu
 • Jak si uvědomit své skutečné potřeby
 • Jak si „napsat“ nový osud....
....a také:
 • Co je to šikana, bossing, bullying....a jejich charakteristiky
 • Proč šikana vzniká a v jakém prostředí se jí daří nejlépe
 • Jaká jsou vývojová stádia šikany
 • Jaké jsou typy agresorů a jak se projevují
 • Kdo jsou typické oběti a jaké jsou jejich nejčastější reakce
 • Co je sexuální obtěžování, v čem spočívá jeho nebezpečnost a jak se mu bránit
 • Pasivní obrana proti šikaně
 • Aktivní obrana vůči šikaně
 • Rady z pohledu a zkušeností právníka
 • Konkrétní příklady a řešení
Termín akce: 15. – 16. 10. 2010

Přednáší: PhDr. Jana Sládková, MBA, PhDr. Mgr. Bohumil Ptáček, JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D., Bc. Michaela Švolíková

Místo konání: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, Kongresové centrum, pavilon L, 2. patro

Další informace: naleznete na www.vzdelavanisester.cz – sekce Konference, nebo www.inline.cz (sekce Vzdělávání sester - Konference)

Email: konference@vzdelavanisester.cz

Tel.: 544 216 210 (možno nahrát vzkaz na záznamník - pokud na sebe necháte kontakt, rádi Vám po vyslechnutí zodpovíme dotazy)

Konference je určena pro:

Všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, asistent ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeut, ortoptista, zubní technik, dentální hygienista, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, zdravotně sociální pracovník – akreditováno ČAS

Všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, farmaceutický asistent – akreditováno POUZP ČMS

Zdravotní sestry a NLZP obdrží 8 kreditních bodů v případě účasti v oba dva dny. V případě účasti v jeden den obdrží 4 kreditní body.

Přihlášky naleznete na www.vzdelavanisester.cz, případně je možné se přihlásit emailem, telefonicky, faxem nebo písemně na adresu IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o., Velkopavlovická 10, 628 00 Brno. Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity přednáškového sálu.

Poplatek za účast na školící akci činí 984 Kč (vč. 20% DPH) v případě účasti v oba dva dny, 492 Kč (vč. 20% DPH) v případě účasti v jeden den. V ceně konference je oběd, v pátek formou bagety, v sobotu teplý oběd – menu v jídelně FN Brno.

Organizační informace

Hlavní strana
Program
Ubytování
Doprava

Obchodní a platební informace

Jak se přihlásit k účasti
Způsob platby
Jak vyplnit složenku
Obchodní podmínky

Ke stažení

Jsme na facebooku