Vzdělávání sester:

IN LINE COMMUNICATIONS s.r.o.
Velkopavlovická 10
628 00 Brno
IČ: 25343289
DIČ: CZ25343289

Tel.: 544 216 210
Fax: 544 231 066

E-mail: konference@vzdelavanisester.cz
Web: www.vzdelavanisester.cz

Zajímá Vás spíše víkendové pobyty, e-learning, případně angličtina?

zpět na ROZCESTNÍK

V případě jakýchkoliv problémů v době konání konferencí volejte mobil 733660835.


Naši partneři15.-16.4.2011 - Systém zvaný organizácia + Jak jednat s problémovými lidmi


PROSÍME, VEZMĚTE SI S SEBOU NA KONFERENCI DOKLADY O ZAPLACENÍ PŘIHLÁŠKY!!!

MEZINÁRODNÍ KONGRES PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Téma: Systém zvaný organizácia + Jak jednat s problémovými lidmi

Vážené dámy a vážení pánové,
dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní kongres, pořádaný agenturou IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o., věnovaný problematice komunikace v organizaci. Přesto, že na pracovišti trávíme podstatnou část svého života, zpravidla věnujeme malou pozornost uvědomění si vztahů, vazeb a příčin vzniku nedorozumění a konfliktů. Na této konferenci získáte možnost uvědomit si existenci skrytých, systemických motivů na pracovišti a dopadu jejich vlivu.

Téma druhého dne vás seznámí s problematikou jednání a zvládání komunikace s problémovými lidmi, kteří se vyskytují jak mezi pacienty, tak mezi kolegy, jak mezi nadřízenými, tak mezi podřízenými.

Dozvíte se:
 • Jak funguje systém zvaný organizace – navenek i v skrytu
 • Jaké místo zaujímá jedinec v systému - a proč
 • Proč nevnímáme a neřešíme často klíčové vztahy a začínající konflikty
 • Jaké jsou používané únikové mechanismy - a proč
 • Jak dešifrovat rizikové momenty a proč je to důležité pro předcházení vlastního ohrožení
 • Podhoubí negativních jevů na pracovišti a jak se proti nim bránit
 • Jaké jsou dostupné zákonné i individuální možnosti obrany proti mobbingu a bossingu
 • Jak objevit skryté systemické motivy, které ohrožují fungování organizace
 • Jak posílit svoji pozici na pracovišti, svůj komfort a pohodu
 • Prevence násilí a obtěžování na pracovišti
....a také:
 • Jaké typy problémových lidí potkáváme, jaká jsou specifika jejich chování a jak je rychle rozpoznat
 • Jak jednat s jednotlivými typy problémových lidí – a jak to říci
 • Stížnosti: jak je využít
 • Bezpečná technika pro vyřizování stížností
 • Problémové situace a jak je řešit
 • Jak jednat s lidmi, s nimiž se nedá vyjednávat
 • Jak zjistit skryté motivy jednání
 • Jeho negativní emoce, jeho negativní styl jednání, jeho nedůvěra, jeho vyjednávací síla, jeho pozice – a naše reakce. Jak to vyřešíme?
 • Jaké jsou techniky, umožňující úspěšně vyjednávat v obtížných situacích
 • Situace, které vyžadují víc než jen běžné vyjednávací dovednosti
Termín akce: 15. – 16. 4. 2011

Přednáší: PaedDr. Zlata Šramová, PhDr. Jana Sládková, MBA, Bc. Michaela Švolíková, Bc. Lukáš Cupci, Kamila Chramostová

Místo konání: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, Kongresové centrum, pavilon L, 2.p.

Další informace: naleznete na www.vzdelavanisester.cz – sekce Konference, nebo www.inline.cz (sekce Vzdělávání sester - Konference)

Email: konference@vzdelavanisester.cz

Tel.: 544 216 210 (možno nahrát vzkaz na záznamník - pokud na sebe necháte kontakt, rádi Vám po vyslechnutí zodpovíme dotazy)

Kongres je určen pro:

Všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, asistent ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeut, ortoptista, zubní technik, dentální hygienista, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, zdravotně sociální pracovník – akreditováno ČAS

Všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, farmaceutický asistent – akreditováno POUZP ČMS

Zdravotní sestry a NLZP obdrží 10 kreditních bodů v případě účasti v oba dva dny. V případě účasti v jeden den obdrží 5 kreditní body.

Přihlášky naleznete na www.vzdelavanisester.cz, případně je možné se přihlásit emailem, telefonicky, faxem nebo písemně na adresu IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o., Velkopavlovická 10, 628 00 Brno. Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity přednáškového sálu.

Poplatek za účast na školící akci činí 984 Kč (vč. 20% DPH) v případě účasti v oba dva dny, 492 Kč (vč. 20% DPH) v případě účasti v jeden den.

Organizační informace

Hlavní strana
Program
Ubytování
Doprava

Obchodní a platební informace

Jak se přihlásit k účasti
Způsob platby
Jak vyplnit složenku
Obchodní podmínky

Ke stažení

Jsme na facebooku