Vzdělávání sester:

IN LINE COMMUNICATIONS s.r.o.
Velkopavlovická 10
628 00 Brno
IČ: 25343289
DIČ: CZ25343289

Tel.: 544 216 210
Fax: 544 231 066

E-mail: konference@vzdelavanisester.cz
Web: www.vzdelavanisester.cz

Zajímá Vás spíše víkendové pobyty, e-learning, případně angličtina?

zpět na ROZCESTNÍK

V případě jakýchkoliv problémů v době konání konferencí volejte mobil 733660835.


Naši partneři11.-12.6.2011 - Profesionální deformace, profesní vyhoření + Empatická, vstřícná a nenásilná komunikace


PROSÍME, VEZMĚTE SI S SEBOU NA KONFERENCI DOKLADY O ZAPLACENÍ PŘIHLÁŠKY!!!

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Téma: Profesionální deformace, profesní vyhoření + Empatická, vstřícná a nenásilná komunikace

Vážené dámy a vážení pánové,
dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, pořádanou agenturou IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o., věnovanou otázkám profesionální deformace, profesního vyhoření, nadlimitní zátěže a možnostem řešení složitých stresových a konfliktních situací. Téma druhého dne vás pak seznámí s klíčovými prvky nenásilné komunikace a dozvíte se zásady, jak citlivě komunikovat s druhým a jak mu porozumět a dokázat pochopit...

Dozvíte se:
 • Jak funguje propojenost mezi psychologickými aspekty vnímání zdravotní sestry a konativní stránkou výkonu povolání
 • Jak ovlivňuje faktor typu osobnosti vytvoření vztahu k povolání a výkonu práce
 • Propojenost vlivů zátěže
 • Symptomy vyhoření
 • Základní a možné vlivy na pracovní i osobní úroveň prožívání stavů pohody a nepohody
 • Faktory věkového rozdílu
 • Coping – zvládání situací nadlimitní zátěže, obranné techniky a mechanismy
 • Řešení běžných konfliktních situací, styly manipulativního chování, zvládání krizových situací
 • Styly a strategie zvládání problémů
....a také:
 • Jaké jsou klíčové prvky a zásady nenásilné komunikace
 • Co je klíčové v procesu komunikace pro pozorování, srovnání, vcítění?
 • Význam nevyjádřených pocitů
 • Jak vyjádřit to, co vyjádřit neumíme
 • Význam empatického přijímání
 • Jak porozumět sám sobě, zjistit své skutečné potřeby, motivy, ovládnout své emoce
 • Umění dokázat ocenit sám sebe
 • Jak se naučit říkat „NE“ a pomocí jaké jednoduché techniky to zvládnete
 • Jak se vyvarovat komunikace, která brání vcítění
 • Jak rozpoznat komunikační fauly a proč je důležité se jim vyhýbat
Termín akce: 11. – 12. 6. 2011

Přednáší: PhDr. Mgr. Bohumil Ptáček, PhDr. Jana Sládková, MBA, Bc. Michaela Švolíková, Kamila Chramostová, Markéta Zítková

Místo konání: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, Kongresové centrum, pavilon L, 2.p.

Další informace: naleznete na www.vzdelavanisester.cz – sekce Konference, nebo www.inline.cz (sekce Vzdělávání sester - Konference)

Email: konference@vzdelavanisester.cz

Tel.: 544 216 210 (možno nahrát vzkaz na záznamník - pokud na sebe necháte kontakt, rádi Vám po vyslechnutí zodpovíme dotazy)

Konference je určena pro:

Všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, asistent ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeut, ortoptista, zubní technik, dentální hygienista, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, zdravotně sociální pracovník – akreditováno ČAS

Všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, farmaceutický asistent – akreditováno POUZP ČMS

Zdravotní sestry a NLZP obdrží 8 kreditních bodů v případě účasti v oba dva dny. V případě účasti v jeden den obdrží 4 kreditní body.

Přihlášky naleznete na www.vzdelavanisester.cz, případně je možné se přihlásit emailem, telefonicky, faxem nebo písemně na adresu IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o., Velkopavlovická 10, 628 00 Brno. Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity přednáškového sálu.

Poplatek za účast na školící akci činí 984 Kč (vč. 20% DPH) v případě účasti v oba dva dny, 492 Kč (vč. 20% DPH) v případě účasti v jeden den.

Organizační informace

Hlavní strana
Program
Ubytování
Doprava

Obchodní a platební informace

Jak se přihlásit k účasti
Způsob platby
Jak vyplnit složenku
Obchodní podmínky

Ke stažení

Jsme na facebooku