Vzdělávání sester:

IN LINE COMMUNICATIONS s.r.o.
Velkopavlovická 10
628 00 Brno
IČ: 25343289
DIČ: CZ25343289

Tel.: 544 216 210
Fax: 544 231 066

E-mail: konference@vzdelavanisester.cz
Web: www.vzdelavanisester.cz

Zajímá Vás spíše víkendové pobyty, e-learning, případně angličtina?

zpět na ROZCESTNÍK

V případě jakýchkoliv problémů v době konání konferencí volejte mobil 733660835.


Naši partneři12. – 13. 4. 2013 - Jak zvládat komunikační bariéry + Efektivní komunikace


PROSÍME, VEZMĚTE SI S SEBOU NA KONFERENCI DOKLADY O ZAPLACENÍ PŘIHLÁŠKY!!!

ŠKOLICÍ AKCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY, NLZP A ZÁJEMCE

Téma: Jak zvládat komunikační bariéry + Efektivní komunikace

Termín akce: 12. – 13. 4. 2013

Vážené dámy a vážení pánové,
dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci, pořádanou agenturou IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o., věnovanou základním komunikačním otázkám. Zjistíte, jak rozpoznat komunikační bariéry, jak poznat jednotlivé typy lidí a jejich charakteristiky, jejich zjevné i skryté vzorce, jejich motivy a za nimi ukryté potřeby…a jak ovlivnit jejich chování a postoje. V druhém tématu zjistíte, proč nelze nekomunikovat, jak probíhá proces komunikace a čím se od sebe vzájemně lišíme, co nám druhý vlastně všechno říká, když hovoří, a co na sebe i nechtěně prozrazuje….

Dozvíte se:
 • Jaké jsou komunikační bariéry a jak je rozpoznat
 • Proč každý jedinec vnímá situaci a vyřčená slova jinak
 • Jaké typy lidí si navzájem nerozumí
 • Proč využíváme jen některé systémy vnímání, když máme k dispozici všechny
 • Jaké myšlenkové vzorce ovlivňují naše vnímání
 • Jak využít „metaprogramy“
 • Jaké jsou tři základní metody jednání s lidmi
 • O co má ve skutečnosti každý největší zájem
 • Jakými účinnými instrukcemi programovat podvědomí
 • Jaké jsou základní lidské potřeby a která z nich je klíčová
 • Zjevné a neviditelné motivy a jaké potřeby se za nimi skrývají
 • Pozitivní a negativní motivační faktory
 • Jaké nevědomé motivace se skrývají za těmi vědomými a prezentovanými
 • Jak můžete ovlivnit chování a postoje druhých lidí…
....a také:
 • Co je podstatou komunikace
 • Proč nelze nekomunikovat a jaké jsou hlavní složky komunikačního procesu
 • Jaké existují komunikační kanály a jak rozpoznat preferovaný systém u sebe i u druhého
 • Na základě jakých určujících kritérií rozpoznat myšlenkové procesy jiných
 • Co je to proxemika a jaké správné vzdálenosti dodržovat
 • Jaké jsou klíčové prvky nenásilné komunikace
 • Proč jedno sdělení obsahuje více sdělení a co všechno vlastně sdělujeme
 • Na co se zaměřit při vyhodnocování sdělení druhého
 • Co je to metakomunikace a na co si dát obzvlášť pozor
 • Jaké jsou faktory, které dokážou znemožnit účinnou komunikaci
 • Co nám prozradí jednotlivé prvky neverbální komunikace…
Přednáší: PhDr. Jana Sládková, MBA

Místo konání:Praha 3 – Žižkov, Olšanská 1a, 5. patro, dveře č. 516 (školicí místnost firmy AZ Personalistika)

Další informace: naleznete na www.vzdelavanisester.cz – sekce Konference, nebo www.inline.cz (sekce Vzdělávání sester - Konference)

Email: konference@vzdelavanisester.cz

Tel.: 544 216 210 (možno nahrát vzkaz na záznamník - pokud na sebe necháte kontakt, rádi Vám po vyslechnutí zodpovíme dotazy)

Konference je určena pro:

Všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, asistent ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeut, ortoptista, zubní technik, dentální hygienista, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, zdravotně sociální pracovník – akreditováno ČAS

Všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, farmaceutický asistent – akreditováno POUZP ČMS

Zdravotní sestry a NLZP obdrží 8 kreditních bodů v případě účasti v oba dva dny. V případě účasti v jeden den obdrží 4 kreditní body.

Přihlášky naleznete na www.vzdelavanisester.cz, případně je možné se přihlásit emailem, telefonicky, faxem nebo písemně na adresu IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o., Velkopavlovická 10, 628 00 Brno. Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity přednáškového sálu.

Poplatek za účast na akci činí 1298 Kč (vč. DPH) v případě účasti v oba dva dny, 649 Kč (vč. DPH) v případě účasti v jeden den. V případě přihlášení 4 a více osob současně je cena pouze 1150,- Kč (950,- + DPH) za osobu! Poplatek zahrnuje účast na akci, tištěné materiály, občerstvení a osvědčení o účasti na vzdělávací akci.

Pro účastníky ze Slovenska cena 52 EUR (41,08 + DPH 10,92) při účasti na 2 dnech.

Při účasti 1 den cena 26 EUR (20,54 + DPH 5,46).

Organizační informace

Hlavní strana
Program
Ubytování
Doprava

Obchodní a platební informace

Jak se přihlásit k účasti
Způsob platby
Jak vyplnit složenku
Obchodní podmínky

Ke stažení

Jsme na facebooku