Vzdělávání sester:

IN LINE COMMUNICATIONS s.r.o.
Velkopavlovická 10
628 00 Brno
IČ: 25343289
DIČ: CZ25343289

Tel.: 544 216 210
Fax: 544 231 066

E-mail: konference@vzdelavanisester.cz
Web: www.vzdelavanisester.cz

Zajímá Vás spíše víkendové pobyty, e-learning, případně angličtina?

zpět na ROZCESTNÍK

V případě jakýchkoliv problémů v době konání konferencí volejte mobil 733660835.


Naši partneři20. – 21. 9. 2013 - Emoční inteligence + Jak odpovídat „NE“ bez pocitu viny


PROSÍME, VEZMĚTE SI S SEBOU NA KONFERENCI DOKLADY O ZAPLACENÍ PŘIHLÁŠKY!!!

ŠKOLICÍ AKCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY, NLZP A ZÁJEMCE

Téma: Emoční inteligence + Jak odpovídat „NE“ bez pocitu viny

Termín akce: 20. – 21. 9. 2013

Vážené dámy a vážení pánové,
dovolujeme si Vás pozvat na školicí akci, pořádanou agenturou IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o., věnovanou základním tématům komunikace s pacienty i s nejbližším okolím.

Dozvíte se:
 • Proč je základem úspěšné komunikace lidský vztah
 • Jaké zvláštní nároky jsou na pomáhající profese kladeny
 • Jaký je vnitřní svět pečujícího pracovníka
 • Co nacházíme ve vnitřním světě pacienta
 • Jak rozpoznat stopy citových úrazů
 • Jaký je princip fungování prožitkových skupin
 • Jaká jsou aktuální témata v supervizních skupinách, přání a cíle supervize
 • Význam a úloha sebereflexe
 • Jaké speciální zručnosti můžete potřebovat
....a také:
 • Jak se chovat s pocitem sebedůvěry a nenechat se ponižovat
 • Jak řešit problémové situace s nadhledem
 • Jak předcházet neslušnému a nepříjemnému jednání
 • Jak rychle zareagovat, když vás v rozhovoru někdo zaskočí
 • Jak obrátit podrážděnost a zlost na přijatelné emoce
 • Jak se vyhnout konfliktním slovům a jak najít obraty empatické
 • Jak taktně ukončovat jednostranné rozhovory
 • Jak elegantně vyklouznout z hádky
 • Co říci, když nevíte, co říci
 • Jaké techniky můžete použít, když chcete říci NE a cítit se přitom vstřícně
Přednáší: PhDr. Jana Sládková, MBA

Místo konání:Josefská 15, Brno 602 00, 1.patro, sál POUZP č. 328 (vchod z ulice - po schodech vedle Grandu a hned vlevo)

Další informace: naleznete na www.vzdelavanisester.cz – sekce Konference, nebo www.inline.cz (sekce Vzdělávání sester - Konference)

Email: konference@vzdelavanisester.cz

Tel.: 544 216 210 (možno nahrát vzkaz na záznamník - pokud na sebe necháte kontakt, rádi Vám po vyslechnutí zodpovíme dotazy)

Konference je určena pro:

Všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, asistent ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeut, ortoptista, zubní technik, dentální hygienista, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, zdravotně sociální pracovník – akreditováno ČAS

Všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, farmaceutický asistent – akreditováno POUZP ČMS

Zdravotní sestry a NLZP obdrží 8 kreditních bodů v případě účasti v oba dva dny. V případě účasti v jeden den obdrží 4 kreditní body.

Přihlášky naleznete na www.vzdelavanisester.cz, případně je možné se přihlásit emailem, telefonicky, faxem nebo písemně na adresu IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o., Velkopavlovická 10, 628 00 Brno. Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity přednáškového sálu.

Poplatek za účast na akci činí 1298 Kč (vč. DPH) v případě účasti v oba dva dny, 649 Kč (vč. DPH) v případě účasti v jeden den. V případě přihlášení 4 a více osob současně je cena pouze 1150,- Kč (950,- + DPH) za osobu! Poplatek zahrnuje účast na akci, tištěné materiály, občerstvení a osvědčení o účasti na vzdělávací akci.

Pro účastníky ze Slovenska cena 52 EUR (41,08 + DPH 10,92) při účasti na 2 dnech.

Při účasti 1 den cena 26 EUR (20,54 + DPH 5,46).

Organizační informace

Hlavní strana
Program
Ubytování
Doprava

Obchodní a platební informace

Jak se přihlásit k účasti
Způsob platby
Jak vyplnit složenku
Obchodní podmínky

Ke stažení

Jsme na facebooku