Vzdělávání sester:

IN LINE COMMUNICATIONS s.r.o.
Velkopavlovická 10
628 00 Brno
IČ: 25343289
DIČ: CZ25343289

Tel.: 544 216 210
Fax: 544 231 066

E-mail: konference@vzdelavanisester.cz
Web: www.vzdelavanisester.cz

Zajímá Vás spíše víkendové pobyty, e-learning, případně angličtina?

zpět na ROZCESTNÍK

V případě jakýchkoliv problémů v době konání konferencí volejte mobil 733660835.


Naši partneři14. - 15. 6. 2019 Téma: „JAK OBJEVIT A PŘEKONAT DESTRUKTIVNÍ VZORCE MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ“ + „JAK ÚSPĚŠNĚ PŮSOBIT NA LIDI“

OBCHODNÍ PODMÍNKY

NAŠE ÚDAJE:

  • č. účtu: 2700066341
  • kód banky: 2010
  • konstantní symbol: 0308
  • variabilní symbol: bude zaslán na Vaši e-mailovou adresu
  • IČ: 25343289
  • DIČ: CZ25343289

Daňový doklad obdržíte po úhradě účastnického poplatku u prezence.

V ceně je zahrnuta účast na akci, tištěné materiály, certifikát a malé občerstvení.

Změna programu event. místa konání konference vyhrazena.

PLATBY ZE SLOVENSKA:

Číslo účtu pro platby ze Slovenska: 2700066341/8330 – PLATBU PROVÉST JAKO TUZEMSKÝ PŘEVOD V RÁMCI SR (bez poplatku za mezinárodní platbu)

Variabilní symbol se dozvíte po přihlášení.

POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY

Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity přednáškového sálu!
Nebude-li možné Vašemu požadavku vyhovět, vyrozumíme Vás telefonicky nebo e-mailem.
V případě neúčasti máte možnost těchto alternativ:
- je možná účast náhradníka (sdělte kontaktní údaje náhradníka minimálně 3 dny předem kvůli certifikačním a účetním dokladům)
- pokud máte kurz uhrazen a oznámíte svoji nepřítomnost do 7 dnů před začátkem akce, můžete si akci nahradit v jiném termínu s doplatkem 150,- Kč

Platbu prosím proveďte nejpozději 10 dnů před začátkem akce.
Pokud se rozhodnete k účasti později, prosíme o tel. nebo emailovou zprávu.
Po dohodě je možná platba na místě.

Účastník souhlasí se zpracováním a s evidencí osobních údajů společností IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o. dle zákona č. 456 /2016 Sb., dále také souhlasí s tím, aby po skončení tohoto vztahu zůstalo jeho jméno a datum narození na archivovaných dokumentech, vzniklých v době trvání akce dle požadavku Kreditní komise ČAS a POUZP. S poskytnutými údaji bude naloženo výhradně v souvislosti s účastí na akci. Přihláškou potvrzuje i svůj souhlas s pořizováním foto videodokumentace z akce a jeho umístění na web stránkách. Ochranu osobních údajů řešíme souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), viz podrobněji Zásady zpracování osobních údajů.

Přihlašte se na konferenci

Přihlásit na konferenci

Organizační informace

Hlavní strana
Program
Ubytování
Doprava

Obchodní a platební informace

Jak se přihlásit k účasti
Způsob platby
Jak vyplnit složenku
Obchodní podmínky

Ke stažení

Aktuální konference

11.-12. 9. 2020, PRAHA
„STRES, OBAVY, ÚZKOSTI, PANICKÉ REAKCE A JAK SE S NIMI VYPOŘÁDAT“ + „DEPRESE A JAK JI ZVLÁDAT“
>> více informací o akci + PROGRAM
>> přihlásit na akci

18. 9. 2020, BRNO
DEPRESE A JAK JI ZVLÁDAT
>> více informací o akci + PROGRAM
>> přihlásit na akci

9.-10. 10. 2020, PRAHA
„JAK ZVLÁDNOUT PROBLÉM S ODKLÁDÁNÍM: KONEC PROKRASTINACE“ + „VLIVNÉ TECHNIKY PŘESVĚDČOVÁNÍ A JAK JE ODHALIT“
>> více informací o akci + PROGRAM
>> přihlásit na akci

16. 10. 2020, BRNO
Jak zvládnout problém s odkládáním: konec prokrastinace
>> více informací o akci + PROGRAM
>> přihlásit na akci

30.-31. 10. 2020, PRAHA
„JAK ZVLÁDAT MANIPULACE A MANIPULÁTORY + „ŠIKANA: SKRYTÁ HROZBA“
>> více informací o akci + PROGRAM
>> přihlásit na akci

6. 11. 2020, BRNO
JAK ZVLÁDAT MANIPULACE A MANIPULÁTORY
>> více informací o akci + PROGRAM
>> přihlásit na akci

4. 12. 2020, BRNO
JAK JEDNAT S PROBLÉMOVÝMI LIDMI
>> více informací o akci + PROGRAM
>> přihlásit na akci

18.-19. 12. 2020, PRAHA
„JAK JEDNAT S PROBLÉMOVÝMI LIDMI“ + „SKUTEČNĚ ÚČINNÉ KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY“
>> více informací o akci + PROGRAM
>> přihlásit na akciJsme na facebooku